Palliatieve Zorg Netwerk

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden richt zich op het versterken van de samenwerking en het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg. Daarbij staat kennis delen centraal.
Het Netwerk omvat Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer, een regio met ruim 750.000 inwoners.

Het Netwerk is een open samenwerkingsverband van verschillende organisaties en wordt gecoördineerd door een netwerkcoördinator.

De activiteiten van het Netwerk hebben geleid tot:

  • regionale afspraken en richtlijnen;
  • netwerkbijeenkomsten en symposia;
  • een basisscholing palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen
  • website en de publicatie van nieuwsbrieven;
  • degelijke informatievoorziening voor zorgvragers en zorgverleners.

Naast het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden is er een Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden – DWO.

Zorgverleners kunnen hier terecht met alle vragen over zorg in de palliatieve fase, bijvoorbeeld over palliatieve sedatie. T. 088-1232450.Voor verdere informatie raadpleeg de folder.

Patiënten en naasten kunnen met vragen terecht bij het Informatiepunt palliatieve zorg Haaglanden, T. 06-44458936.
Voor verdere informatie raadpleeg de folder.

Meer informatie?

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden augustus 2016

Contactpersoon
Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator

“Veel van geleerd, inspirerend en boeiend, hoop hier wat mee te doen in mijn beroep als verpleegkundige!” (Reactie van deelnemer op netwerkbijeenkomst “Sterven op je eigen Manier”)

Palliatieve zorg