Ouderenzorg

In 2010 is dit netwerk opgericht door de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en Stichting Lijn 1. Het netwerk werkt nauw samen met het Nationaal Programma Ouderenzorg, regio Noordelijk Zuid-Holland. Doel is de regionale ouderenzorg te verbeteren door er meer samenhang in te brengen en zorgprofessionals hierin te ondersteunen.

Resultaten
In 2011en 2012 was het centrale thema ‘Zelfredzaamheid'. Met de beleidsmedewerkers uit de drie organisaties is dit thema uitgewerkt tot een factsheet. Begin 2013 heeft een regionale conferentie plaatsgevonden. Het verslag vindt u hier.

Het netwerk wordt aangestuurd door een stuurgroep, bestaande uit de directies van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en Stichting Lijn 1 en de gemeente Den Haag.


Contactpersoon: Truus Leinders