Cardio Vasculair Risicomanagement (CVRM)

Vanaf 2009 zijn er in de regio Den Haag transmurale afspraken gemaakt over het te voeren farmacotherapeutisch beleid bij primaire en secundaire preventie van hart- en vaatziekten. Als uitgangspunt hierbij geldt de multidisciplinaire NHG/CBO-richtlijn CVRM.

Deze activiteit is ontwikkeld door de deelnemers van het FTTO.

Contactpersoon: Rolien de Jong