Paramedisch Netwerk NAH

Doel van dit netwerk is het ontwikkelen van regionale afspraken over kwaliteitseisen paramedici NAH. Tijdens een netwerkbijeenkomst in maart 2017 zijn afspraken over wat goede paramedische zorg is en op welke manier deze afspraken doorontwikkeld worden, gemaakt. Medisch specialisten verwijzen graag naar paramedici die aantoonbare kennis en kunde hebben in het behandelen van mensen met NAH. 

De Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. faciliteert de eerste stappen in het maken van regionale afspraken.