CVA Zorgketen

De Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. coördineert de CVA Zorgketen Haaglanden. Deze streeft ernaar een patiënt de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment te geven, zodat iemand de keten doorloopt in een zo goed mogelijke conditie. De deelnemers zijn voortdurend bezig dit proces te verbeteren door te kijken naar mogelijkheden voor samenwerking. Daartoe is een netwerk opgericht van zorgverleners dat kennis hierover uitwisselt. Bovendien is er een stuurgroep die aan de hand van cijfers de keten stuurt. De CVA Zorgketen Haaglanden is lid van het landelijk Kennisnetwerk CVA.

Contactpersoon: Monique Bergsma


"Dit is een ontzettend leuk, actief netwerk. Ik heb er veel aan." (CVA-verpleegkundige)