Nascholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen – de basis start 8 mei 2017

De nascholing palliatieve zorg basis voor verpleegkundigen vindt plaats op 8 mei, 6 juni en 29 juni a.s. van 08.30 tot 16.30 uur in het onderwijsgebouw van het LUMC.

Het proces van palliatieve zorg start op het moment dat de patiënt hoort dat genezing niet meer mogelijk is. Ben je als verpleegkundige vaak betrokken bij deze patiënten, dan biedt deze nascholing je kennis en inzichten voor verdere professionalisering.

In het programma kan je de volgende onderwerpen verwachten:

  • Wat is palliatieve zorg: ontstaan, begrippen, kaders en waar staan we nu
  • Organisatie en continuïteit van palliatieve zorg: regionaal en landelijk
  • Symptoommanagent verdeeld over een aantal blokken: pijn, delier, benauwdheid, vocht en voeding
  • Existentiële zorg: hoop en zingeving
  • Stervensfase: zorgen in de laatste dagen, beslissingen nemen en zorg na het overlijden. In alle leeractiviteiten wordt tevens aandacht besteed aan communicatie en ethiek.

Accreditatie: V & V

Meer informatie en aanmelden: www.opleidingenlumc.nl.