Transmurale Zorg nieuws

Rollator met bloemen

Mevrouw Van Dijk woont in WZH Rustoord en gaat graag een blokje om, maar kan niet zonder rollator. Alleen vergat ze die tekens. Ergotherapeute Manja Trouw bedacht een fantastische oplossing.

meer>
Lisette van den Heuvel, nieuwe directeur Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Vanaf 15 maart is Lisette van den Heuvel de nieuwe directeur Transmurale Zorg Den Haag e.o. Zij volgt Patricia Huijbregts op. 

Lisette is thuis in de zorg voor de kwetsbare mens. Zij heeft Beleid van de Gezondheidszorg gestudeerd en is gepromoveerd op het onderwerp mantelzorgers van CVA patiënten bij de faculteit Geneeskunde in Groningen. Diverse banen in zorg en welzijn hebben via een bestuurdersrol bij Buddy Newerk geleid tot de functie van directeur Transmurale Zorg Den Haag e.o.

meer>
Nascholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen – de basis start 8 mei 2017

De nascholing palliatieve zorg basis voor verpleegkundigen vindt plaats op 8 mei, 6 juni en 29 juni a.s. van 08.30 tot 16.30 uur in het onderwijsgebouw van het LUMC.

Het proces van palliatieve zorg start op het moment dat de patiënt hoort dat genezing niet meer mogelijk is. Ben je als verpleegkundige vaak betrokken bij deze patiënten, dan biedt deze nascholing je kennis en inzichten voor verdere professionalisering.

meer>