Dementiemonitor

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Daarom is het belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kan er beter worden opgekomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe ervaren ze de zorg voor hun naasten? Deze en meer vragen worden aan de mantelzorgers gesteld in de Dementiemonitor Mantelzorg. 

Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek wordt er aandacht gevraagd voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook helpen de resultaten om advies te geven over de verbetering van regionale dementiezorg. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in de bijlage.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Dementiemonitor? Neem gerust contact op met Derkje Andrée Wiltens of Mandy Los.