Project ‘Kader consultatie palliatieve zorg’ – Knelpuntenenquête

Zit je in een PaTz-groep of een consultatieteam palliatieve zorg? Of heb je wel eens naar zo’n consultatieteam gebeld? Vul voor 14 juli de enquête in!

Hopelijk heb je tien minuten tijd om een enquête in te vullen: Knelpuntenenquête
Via die enquête worden de knelpunten geïnventariseerd rondom de inzet van zorgverleners die in palliatieve zorg gespecialiseerd zijn.

De resultaten van de enquête worden gebruikt door de werkgroep ‘Kader consulatie’, die op initiatief van Palliactief een ‘Kader consultatie palliatieve zorg’ ontwikkelt.
Hiermee wil de werkgroep zorgen voor een meer passende (transmurale) inzet en beschikbaarheid, en meer eenduidigheid, in onder andere de werkwijze en de samenstelling van consultatieteams palliatieve zorg. De verwachting is dat het kader eind 2025 gereed is.

De werkgroep heeft al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête vragen de initiatiefnemers van het nieuwe kader deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast kunnen deelnemers aan de enquête uiteraard ook eventuele andere knelpunten aangeven.

De werkgroep ‘Kader consultatie’ bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers. Zij allen hebben zitting in de consultteams of maken gebruik van de consultatiefunctie.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl