Stichting Transmurale Zorg draagt bij aan regionale Covid-19 helpdesk

De actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus stellen onze gehele sector voor de nodige uitdagingen. Om onze gezamenlijke opdracht -continuïteit van zorg voor iedereen- ook in deze tijden te kunnen waarborgen, doen we een oproep aan ons netwerk om elkaar te helpen waar mogelijk.

ZorgZijn Werkt stelt een regionale helpdesk beschikbaar om in de regio vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Mocht u door omstandigheden arbeidspotentieel beschikbaar hebben of een beroep willen doen op het beschikbare arbeidspotentieel dan vernemen wij dit graag via 06-20491017 of zorgvoordezorg@zorgzijnwerkt.nl.

Om vragen omtrent personeelsinzet en beschikbaar arbeidspotentieel snel en pragmatisch aan elkaar te kunnen verbinden stellen wij onze regionale helpdesk beschikbaar. De helpdesk wordt gecoördineerd door ZorgZijn Werkt, in samenwerking met onze samenwerkingspartners Transmurale Zorg, Lijn1 en Zorgscala. We kiezen voor een pragmatische oplossing vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid om te kunnen blijven voorzien in continuïteit van zorg in onze regio. De rollen die we voorzien zijn inventariseren, mobiliseren, coördineren, verbinden en ondersteunen.

Activiteiten STZ tijdens Covid-19

Stichting Transmurale Zorg annuleert wegens de ontwikkelingen rondom Corona alle fysieke afspraken tot en met 6 april. Waar noodzakelijk zullen overleggen telefonisch of digitaal worden georganiseerd. Alle zorg- en welzijnsprofessionals zijn hard nodig in het primaire proces, wij willen hen niet extra belasten.

Zie voor vragen met betrekking tot ons reguliere werk de gegevens van de diverse contactpersonen onder het kopje ‘’contact’’ bovenaan deze website.