Werkafspraak jicht gereed

Op onze site kunt u de aangepaste werkafspraak jicht vinden in de Kennisbank. Deze is herzien door de FTTO werkgroep. In de richtlijn staan de behandeladviezen voor acute en chronische jicht en de indicaties voor doorverwijzen naar de reumatoloog. Ook is er een speciale paragraaf gewijd aan de interactie van colchicine met statines.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Inge Stollman.