Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Haaglanden. De doelstelling is het bevorderen van de samenhang in de zorg in de Haagse regio.

De Stichting is opgericht in 1999.
Wij hebben de ANBI-status. Hier opent u het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen.

Ons bestuur bestaat uit  de volgende personen:

Naam Organisatie
Mw. Ingrid Wolf-de Jonge, voorzitter Haaglanden Medisch Centrum
Dhr. Willem Wiegersma, bestuurslid Basalt
Dhr. Paul Fox, bestuurslid EFDH, Expertisecentrum Farmaceutische Zorg Departement Haaglanden
Dhr. Rob Jansen, bestuurslid Hadoks
Mw. Carla van de Wiel, bestuurslid HagaZiekenhuis
Dhr. Jurgen Verbeeck, bestuurslid Parnassia Groep
Mw. Nicoline van Nieuw Amerongen, bestuurslid SHG en namens Arts en Zorg
Dhr. Eric Lemstra, bestuurslid en penningmeester Xtra
Mw. Annemiek Overboom, bestuurslid Saffier, namens ZorgScala
Mw. Patricia Huijbregts, bestuurslid WZH, namens ZorgScala

ABN-AMRO, rekeningnr. 056.71.66.392
BIC         : ABNANLA2
IBAN       : NL30ABNA0567166392
KvK-nr.   : 27181005
BTW-nr. : geen (Stichting)

 

Dit gaat ook over ons: