Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Haaglanden. De doelstelling is het bevorderen van de samenhang in de zorg in de Haagse regio.

De Stichting is opgericht in 1999.
Wij hebben de ANBI-status.

Ons bestuur bestaat uit  de volgende personen:

Naam Organisatie
Dhr. Martin van Rijn, voorzitter Reinier Haga Groep
Dhr. Willem Wiegersma, bestuurslid Basalt
Dhr. Paul Fox, bestuurslid EFDH, Expertisecentrum Farmaceutische Zorg Departement Haaglanden
Dhr. Rob Jansen, bestuursleden Hadoks
Dhr. Bert Deitmers, bestuurslid HWW zorg, namens Zorgscala
Mw. Daniëlle Horbach, bestuurslid Haaglanden Medisch Centrum
Dhr. Jurgen Verbeeck, bestuurslid Parnassia
Mw. Annemiek Overboom, bestuurslid Saffier, namens ZorgScala
Mw. Nicoline van Nieuw Amerongen, bestuurslid SHG en namens Arts en Zorg
Dhr. Eric Lemstra, bestuurslid en penningmeester Xtra

ABN-AMRO, rekeningnr. 056.71.66.392
BIC         : NL30ABNA
IBAN       : NL30ABNA0567166392
KvK-nr.   : 27181005
BTW-nr. : geen (Stichting)