Wij hebben de ANBI-status. Hier opent u het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen.

Ons bestuur bestaat uit  de volgende personen:

Naam Organisatie
Mw. Ingrid Wolf-de Jonge, voorzitter Haaglanden Medisch Centrum
Dhr. Eric Lemstra, bestuurslid en penningmeester Xtra
Mw. Annemiek Overboom, bestuurslid Saffier
Mw. Nicoline van Nieuw Amerongen, bestuurslid SHG Groep
Vacature GGZ

Klik hier voor Huishoudelijk Reglement Vereniging Transmurale Zorg Den Haag en omstreken
Klik hier voor Statuten Vereniging Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

ABN-AMRO, rekeningnr. 056.71.66.392
BIC         : ABNANLA2
IBAN       : NL30ABNA0567166392
KvK-nr.   : 27181005
BTW-nr. : geen (vereniging)

 

Dit gaat ook over ons: