Vereniging Transmurale Zorg Den Haag en omstreken is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Haaglanden. De doelstelling is het bevorderen van de samenhang in de zorg in de Haagse regio.

Vereniging Transmurale Zorg werkt daar dagelijks aan: als objectieve facilitator, verbinder en aanjager. De Stichting is opgericht in 1999. In 2018 hebben we onze visie en missie aangescherpt. De programma’s, projecten en initiatieven – waarover u op deze website leest – vloeien daar direct uit voort. Daarnaast hebben we in 2022 de transitie gemaakt van stichting naar vereniging, om het nog makkelijker te maken voor organisaties om lid te worden en samen efficiënter te werk te gaan voor zorg verbeterende projecten.

Wij hebben de ANBI-status. Hier opent u het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen.

Ons bestuur bestaat uit  de volgende personen:

Naam Organisatie
Mw. Ingrid Wolf-de Jonge, voorzitter Haaglanden Medisch Centrum
Dhr. Eric Lemstra, bestuurslid en penningmeester Xtra
Mw. Annemiek Overboom, bestuurslid Saffier
Mw. Nicoline van Nieuw Amerongen, bestuurslid SHG Groep
Vacature GGZ

Klik hier voor Huishoudelijk Reglement Vereniging Transmurale Zorg Den Haag en omstreken
Klik hier voor Statuten Vereniging Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

ABN-AMRO, rekeningnr. 056.71.66.392
BIC         : ABNANLA2
IBAN       : NL30ABNA0567166392
KvK-nr.   : 27181005
BTW-nr. : geen (vereniging)

 

Dit gaat ook over ons: