Algemene informatie

Algemene informatie

Het Netwerk Dementie Haaglanden richt zich op professionals uit organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met (een vermoeden van) dementie en diens mantelzorger(s). VTZ coördineert het netwerk dementie voor de regio Haaglanden.

De visie van Netwerk Dementie Haaglanden is het bieden van goede en toegankelijke dementiezorg, zonder merkbare schotten, zo dicht mogelijk bij de woonomgeving van de patiënt, afgestemd op de behoefte van de patiënt en de mantelzorger(s), waarbij de patiënt zo veel mogelijk de regie heeft. Binnen deze visie is een belangrijk uitgangspunt meer focus op de mens met dementie en minder op de patiënt met dementie.

Meerjarenplan en patiëntreis dementie

In het meerjarenbeleidsplan Netwerk Dementie Haaglanden 2018-2022 is te lezen welke doelen we ons in deze periode stellen. De publieksversie geeft een beknopt overzicht. https://transmuralezorg.nl/kennisbank/meerjarenplan-dementie/

In de patiëntreis is inzichtelijk gemaakt waar in de dementie-keten welke knelpunten gezien worden. https://transmuralezorg.nl/kennisbank/patientreis-dementie/

Zorgstandaard dementie

De zorgstandaard dementie (2020) beschrijft hoe dementiezorg en -ondersteuning er uit moet zien. Op basis van persoonsgerichte, integrale zorg bieden in samenspraak met de persoon met dementie en diens mantelzorgers, dat is het uitgangspunt van de zorgstandaard. De 25 aanbevelingen en de 12 indicatoren wordt deze basis verder uitgewerkt. https://transmuralezorg.nl/kennisbank/herziene-zorgstandaard-dementie-2020-beschikbaar/

Overzicht casemanagers dementie en wachtlijst casemanagers dementie

De casemanagers dementie zijn de specialist in goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Casemanagement dementie start bij diagnostiek en eindigt bij verhuizing naar het verpleeghuis. De actuele lijst met casemanagers dementie in de regio Haaglanden is hier te raadplegen. https://transmuralezorg.nl/kennisbank/casemanagement-dementie/ Ben je casemanager dementie en sta je niet op deze lijst? Neem dan contact op met Marleen Quakkelaar

Ook hebben we een folder ontwikkeld met daarin de contactgegevens van de aanbieders van casemanagement dementie en een overzicht van waar zij actief zijn. https://transmuralezorg.nl/kennisbank/informatiefolder-casemanagement-dementie/

Actuele wachtlijstgegevens voor casemanagement dementie in regio Haaglanden wordt door de regionale netwerkcoördinator bijgehouden, deze gegevens worden elk kwartaal geactualiseerd.

Klik hier voor de actuele wachtlijsten voor casemanagement dementie. 

Kennisplatform geheugensteunpunt

Naast www.transmuralezorg.nl/project_themas/dementie/ voor professionals, hebben we de website www.geheugensteunpunt.nl voor mensen met dementie en mantelzorgers. Deze pagina staat vol regionale informatie en kan handvatten bieden voor mensen met dementie en mantelzorgers om hun weg in het zorg- en ondersteuningsaanbod in regio Haaglanden te vinden.

Technologie en dementie

E-health biedt meer en meer mogelijkheden en oplossingen in de zorg. Het jaar 2020 kreeg dit nog eens een versnelling als gevolg van de extra druk op de zorg en de fysieke afstand tot elkaar door de Covid-pandemie. Maar hoe vind je als persoon met dementie, mantelzorger of professional je weg in het enorme aanbod aan apps, tools, digitale hulpmiddelen en andere vormen van e-health en ICT toepassingen in de zorg? Via dit kennisbankartikel geven we u een kapstok voor het vinden van de juiste e-health en ICT toepassingen in de dementiezorg en -ondersteuning.

Regiobeeld dementie Haaglanden

Om de juiste projecten in te zetten om dementiezorg te verbeteren is het van belang om te weten waar in de regio risico’s en kansen zijn. In samenwerking met bureau HHM en op basis van een JZOJP-voucher van ZonMW heeft Netwerk Dementie Haaglanden en regiobeeld laten ontwikkelen over de ontwikkeling van dementie  in de komende jaren in de regio Haaglanden. https://transmuralezorg.nl/kennisbank/regiobeeld-dementie-haaglanden/

Bijeenkomsten

Netwerk Dementie Haaglanden organiseert jaarlijks diverse informatieve bijeenkomsten voor haar netwerkleden. In de agenda is zichtbaar wanneer de volgende bijeenkomst is gepland. In de kennisbank zijn de samenvattingen terug te kijken.

Netwerk info en toetreding

Wilt u weten hoe het Netwerk Dementie Haaglanden werkt? Zie dan de factsheet: https://transmuralezorg.nl/kennisbank/netwerk-dementie-haaglanden-wat-wie-en-hoe/

Wenst uw organisatie deel te nemen aan het Netwerk Dementie Haaglanden? Hier vindt u meer informatie over de mogelijkheden; https://transmuralezorg.nl/projecten/toetreding-tot-het-netwerk-dementie-haaglanden/

Dementiemonitor mantelzorg

Sinds 2005 voeren Alzheimer Nederland en Nivel in samenwerking met de regionale dementienetwerken tweejaarlijks de dementiemonitor mantelzorg uit. De uitkomsten van 2020 vindt u hier. 

Dementie en Covid-19

De covid-19-pandemie raakt iedereen, ook mensen met dementie hebben en hun mantelzorgers. Naast het verhoogde risico op besmetting als gevolg van kwetsbaarheid, ervaren mensen met dementie en hun mantelzorgers veel ziektelast ten gevolg van beperkingen in voorzieningen en de algemene maatregelen die het zo belangrijke fysieke contact (zoals een knuffel, een arm om de schouders) beperken. Hierover zijn de volgende stukken gepubliceerd: https://transmuralezorg.nl/kennisbank/contact-op-afstand-met-dementie/

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/casemanagement-triage-in-crisistijd/

https://transmuralezorg.nl/nieuws/knelpunten-in-dementiezorg-t-g-v-coronacrisis/

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief