De rol van de Kennisgroep transfer is:

– Signaleren van uitdagingen c.q. problemen in het transferproces.
– Het benoemen en uitwerken van concrete verbetervoorstellen in dit transferproces en, na bestuurlijk akkoord, implementatie van deze verbetervoorstellen.
– Beheer op de transmurale werkafspraken.

De scope van de Kennisgroep Transfer is het inhoudelijke verwijs c.q. transferproces in de keten tussen huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, ggz, revalidatie en VVT.

De kennisgroep transfer bestaat uit:

Annelijn Hiel- Unithoofd Bureau Opname, Transferpunt en Roosterteam- Haga ziekenhuis
Elisabeth de Vries- Senior adviseur strategie- Saffier (namens Zorgscala)
Elise van der Steen- Projectleider- Vereniging Transmurale Zorg
Gerda Voorwinde- Bestuurssecretaris- SHG
Inge Stollman- Apotheker en projectleider- EFDH
Ingrid Kroon- Specialist ouderengeneeskunde- Hadoks
Japhet van Abswoude- Zorgmanager- Basalt
Karen Raateland (voorzitter)- Senior zorgmanager patiƫntenlogistiek- HMC
Monica Toet- Leidinggevende bedrijfsvoering- Parnassia
Vera van den Berg- Manager klantcontact- Florence (namens Zorgscala)

Werkgroepen

Onder de kennisgroep transfer vallen verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen worden opgericht naar aanleiding van knelpunten in het transferproces. De hoeveelheid en onderwerpen van de werkgroepen veranderen afhankelijk van de situatie.

Regionale gebruikersgroep zorgdomein

Doel van de regionale gebruikersgroep:

  • Operationele wijzigingen doorvoeren ten behoeve verbetering werking met transfermodule.
  • Voorstellen doen aan kennisgroep transfer voor tactische en/of strategische wijzigingen.

Kortom: de plek voor bespreken regionale issues met betrekking tot applicatie en transferproces.

Voor de regionale gebruikersgroep ZorgDomein worden alle partijen die samenwerken in de Haagse regio met ZorgDomein uitgenodigd. Voor de regionale ontwikkelingen en afstemming nu en in de toekomst is het van groot belang dat alle (nieuwe) partijen aanhaken/aan gehaakt blijven.

Voorzitter: Karen Raateland (HMC)

Knelpunten medicatieoverdracht

Deze werkgroep houdt zich momenteel bezig met de knelpunten van de medicatieoverdracht bij ontslag uit het ziekenhuis naar intramurale zorginstellingen. Dit zal uitgebreid worden naar de thuiszorg en eerste lijn.

Voorzitter: Inge Stollman (EFDH)

Afspraken en documenten

Hier kunt u de transmurale werkafspraken vinden: Transmurale werkafspraken | Vereniging Transmurale Zorg

Wilt u de verslagen van de kennisgroep lezen? Deze kunt u opvragen bij Elise van der Steen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Elise van der Steen; elise.vandersteen@transmuralezorg.nl of de vertegenwoordiger vanuit uw eigen organisatie.