Medicatieoverdracht

Patiënten moeten ervan op aan kunnen: de juiste medicatie, die aansluit bij hun actuele gezondheidssituatie. Hoe zorgen we dat samenwerking en informatiedeling binnen de zorgketen bijdragen aan goede en veilige medicatie voor patiënten? Met het project Medicatieoverdracht werken we daar aan.

Welke problematiek ligt aan project Medicatieoverdracht ten grondslag?
Een patiënt stapt binnen de zorgketen over van de ene organisatie naar de andere. Informatie over de medicatie van de patiënt is niet bij alle betrokken partijen actueel. Of informatie over de medicatie komt niet goed over bij de volgende zorgaanbieder. Dit kan leiden tot dubbel werk voor zorgpartijen en – urgenter – gevaarlijke situaties voor de patiënt. Dat willen we voorkomen.

Welke verbeteringen creëren we met project Medicatieoverdracht?
Vanuit Vereniging Transmurale Zorg werken zorgpartijen uit regio Haaglanden binnen drie deelprojecten aan het voorkomen van medicatiefouten en bijbehorende gezondheidsrisico’s:

  • Met deelproject Medicatieveiligheid updaten we de Regionale Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens.
  • Met deelproject Landelijk Schakelpunt (LSP) implementeren we in de regio Haaglanden een landelijk platform waarmee huisartsen en apothekers medicatie-informatie kunnen delen met andere zorgaanbieders.
  • Met deelproject Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO) ontwikkelen en borgen we regionaal beleid over transmurale farmaceutische zorg voor bepaalde diagnosegroepen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over project Medicatieoverdracht? Of wilt u van gedachten wisselen over dit project? Neem gerust contact op met Inge Stollman.

Kennisbank over medicatieoverdracht

Relevante nieuwsberichten