Steeds meer ouderen die zorg nodig hebben blijven thuis wonen en krijgen zorg dichtbij huis. Bij de groep kwetsbare ouderen is de afstemming tussen zorgverleners cruciaal voor de kwaliteit van de zorg. Zij hebben een complexe zorgvraag met problematiek in verschillende domeinen. Daarom kijkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet alleen naar de kwaliteit van de zorg die professionals of organisaties bieden, maar ook naar hoe zij hierbij samenwerken.’ (IGJ rapport Bouwlust/Vrederust, 2020)

Het IGJ heeft daarom op verschillende plekken in Nederland onderzocht hoe de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige verloopt rondom de zorg voor kwetsbare ouderen. Een van de plekken die bezocht zijn, zijn de Haagse wijken Bouwlust en Vrederust. Het IGJ is hier tot de conclusie gekomen dat huisartsen en wijkverpleegkundigen onvoldoende samenwerken in deze wijken. Naar aanleiding van dit oordeel en het bijbehorende rapport hebben de partijen in de wijk de handen ineen geslagen om deze samenwerking te verbeteren. Op bestuurlijk en operationeel niveau wordt nu samengewerkt om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Huisartsen en wijkverpleegkundigen hebben elkaar leren kennen en maken gezamenlijk afspraken over de zorg voor de kwetsbare ouderen in de wijk.

Op 15 december 2020, hebben de partijen een eerste terugkoppeling gegeven aan de inspectie over de verbeterde samenwerking. De inspectie was enthousiast over de verbeteringen, maar concludeert ook dat er nog meer te doen is. Daarom gaan de partijen, samen met Vereniging Transmurale Zorg, de komende periode door met de zorg voor de kwetsbare ouderen in Bouwlust/Vrederust te verbeteren.

IGJ rapport maart 2020: Rapport+TESKO+wijk+Bouwlust+en+Vrederust,+Den+Haag+3-3-2020+DEF

IGJ reactie n.a.v. terugkoppeling december 2020: Brief aan deelnemers terugkoppelbijeenkomst IGJ op 15 december 2020 DEF

Op 21 september 2021, heeft een tweede terugkoppeling plaatsgevonden. De inspectie is positief over de verbeterde samenwerking. Lees hier de reactie van het IGJ n.a.v. terugkoppeling september 2021: 2021-12-22 Brief aan deelnemers 2e terugkoppelingsbijeenkomst IGJ op 21 september 2021

 

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Elise van der Steen: elise.vandersteen@transmuralezorg.nl