Actueel overzicht aangesloten geestelijk verzorgers

Deze pagina wordt continue aangevuld. Laatst bijgewerkt op 30-08-2021.

Mevr. Jannozien Moggré
SKGV nr.: 221387
email: jannozien@weetugezien.nl
telefoon: 06-13303337
over Jannozien: Jannozien is werkzaam geweest als geestelijk verzorger in een zorginstelling bij mensen met dementie. Ze is beschikbaar in de thuissituatie voor zingevings- en levensvragen rondom eenzaamheid, mantelzorg begeleiding, dementie, verstandelijke beperking, palliatieve zorg, rouw- en verliesverwerking, en stervensbegeleiding. Zij heeft een open houding naar allen vanuit de Christelijke levensbeschouwing. Op de website www.weetugezien.nl kunt u meer lezen over de motivatie en werkwijze van Jannozien.

Dhr. Maurice van der Put
SKGV nr.: 231330
email: maurice@depastoralepartner.com
telefoon: 0621597724
over Maurice: Maurice werkt binnen de gehele regio.
Op de website www.depastoralepartner.nl en www.haagsche-zin.nl kunt u informatie over Maurice vinden. Sinds 2000 bezoekt hij mensen thuis om samen met hen zin en weerbaarheid in het leven te vinden. Ook in de laatste fase kan er rust en vertrouwen komen als er naar gezocht wordt.

Mevr. Barbara Zwaan
SGKV nr.: 410342
email: barbarazwaan@planet.nl
telefoon: 06-13458530
Over Barbara: Barbara werkt in de gehele regio
Vanuit mijn overtuiging dat je met je hart meer ziet dan met je ogen luister ik in ontmoetingen met mensen graag naar wat er in hen leeft en begeleid hen bij het zoeken naar krachtbronnen die bemoediging en nieuwe zin kunnen brengen. Onderwerpen die daarbij ter sprake kunnen komen zijn ouderdom, eenzaamheid, dementie, rouw en verlies.

Dhr. Adil Achahbar
SKGV nr.:410396
email: adil@achahbarcare.nl
telefoon: 06-15947509
Over Adil: Adil werkt in de gehele regio.
Als geestelijke verzorger bied ik hulp op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Levensvragen, ethische en morele kwesties. Dit doe ik vanuit mijn theologische achtergrond en expertise op het gebied van hulpverlening.
Ik stel me beschikbaar aan allen die hier behoefte aan hebben, in het bijzonder cliënten met een islamitische/Arabische achtergrond.

Dhr. Fouad Adahchour
SKGV nr.: 281531
email: info@inarapraktijk.nl
telefoon: 06-43591092
Over Fouad: Fouad werkt in de gehele regio.
Fouad zet zich in bij levens- en geloofsvragen, zingevingsproblemen en ethische keuzes. Gevoelens van leegte en verveling. Sociale isolement, eenzaamheid of suicidale neiggingen. Gevoelens van afwijzing of lage eigenwaarde. Schuldgevoelens, wanhoop of schaamte.

Mevr. Janie van Middelkoop
SKGV nr.: 202631
email:
j.vanmiddelkoop@kpnplanet.nl
telefoon: 06-17889768
over Janie: Janie werkt in Den Haag en Rijswijk.
Na vele jaren als verpleegkundige in het ziekenhuis, de psychiatrie en de thuiszorg heeft Janie zich laten omscholen tot geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Grote en kleine geloofsvragen boeien Janie. Ze is van mening dat niemand ooit uitgeleerd is. Levenskunst en wijsheid is te vinden in oude religieuze stromingen en ook in moderne varianten van verdieping en zingeving. Leren leven vanuit innerlijke ruimte in verbinding met jezelf, anderen, de natuur en de wereld om je heen heeft haar volle aandacht. Op de site www.haagsche-zin.nl kunt u meer lezen over de motivatie en werkwijze van Janie.

Dhr. Karan Gokoel
SKGV nr.: 410271
email: karangokoel@outlook.com
telefoon: 0615420595
over Karan: Karan is werkzaam in Rijswijk en Den Haag.
Algemeen geestelijk verzorger (ruim 4 jaar) die denominatie overstijgend werkt. Daarnaast is Karan gespecialiseerd in hindoeïstische- en boeddhistische geestelijke verzorging (spiritual care). Ook als u geen geloofsovertuiging heeft kan Karan als zingevingsdeskundige altijd een gesprek met u aangaan

Dhr. Dirk Gudde
SKGV-nr: 410465
email: gvdirkgudde@gmail.com
telefoon: 0650244911
over Dirk: werkgebied gehele regio.
Beschikbaar voor begeleiding, gesprekken over zingeving, steun en een luisterend oor in de thuissituatie. Thema’s zijn bijvoorbeeld: Leven met verlies, omgaan met lichamelijke en verstandelijke beperkingen (zoals dementie), geloof en levensbeschouwing, samen zoeken naar kracht en perspectief. Ook beschikbaar voor (afscheids)rituelen en uitvaarten.

Dhr. Soerin Tewarie
SKGV-nr: 410484
email: surindreij@hotmail.com
telefoon: 0624226823
over Soerin: Soerin werkt in de gehele regio, behalve in Wassenaar.
Soerin is gespecialiseerd in Hindoestaanse en Pandit levensvragen en spirituele begeleiding.

Dhr. Rico Kremer
SKGV-nr: 202716
email: info@ricokremer.nl
telefoon: 06-10377391
over Rico: werkgebied Den Haag en Scheveningen
Theoloog en humanisticus, specialiseerde zich in religiewetenschappen, ethiek en spiritualiteit. Is mindfulnessbegeleider (School voor Zijnsorientatie), begeleider systemisch werken/familieopstellingen en gecertificeerd Secure Base Coach (School voor Transitie). Werkt sinds 1995 als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg en heeft sinds 2010 een dag per week een eigen praktijk. Hij begeleidt mensen bij hun levens(einde)vragen, afscheid, rouw, loslaten en herstel.  Hij heeft veel ervaring in de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie en de ondersteuning van hun mantelzorgers. Hij is verbonden aan Hospice Scheveningen. Rico is een onafhankelijke geestelijk verzorger, (RING-GV), die niet gebonden is aan een specifieke levensovertuiging en affiniteit heeft met humanisme, dat ruimte biedt aan de vorm en inhoud die mensen zelf aan hun bestaan willen geven.

Dhr. Moritz Pfähler
SKGV nr.: 202951
email: moritz3712@hotmail.com
telefoon: 0610823869
over Moritz: Moritz werkt binnen de gehele regio.
Zingevings- en levensvragen, contextuele hulpverlening, eenzaamheid, euthanasiebegeleiding, mantelzorg begeleiding, moreel beraad, multiculturele zorgverlening, ouderen, palliatieve zorg, rouw en verliesverwerking, stervensbegeleiding en uitvaartzorg, vieringen, vrijwilligers. Op de site www.haagsche-zin.nl kunt u meer lezen over de motivatie en werkwijze van Moritz.

Mevr. Katrijne Bezemer
SKGV nr. 410600
email: kbezemer@zielscontacten.nl
telefoon: 0657756798
over Katrijne:  werkt in de gehele regio.
Algemeen geestelijk verzorger. Pastor, coach, docent. Een luisterend oor in moeilijke tijden. In perioden van onrust, angst en verdriet iemand die meedenkt en met u op zoek gaat naar nieuw perspectief. Afscheid nemen van wat was, of je gereed maken voor de overgang naar ‘de overkant’. Met rituelen, kunstzinnige vormen, oude wijsheden uit diverse religieuze tradities. Biedt tevens onderwijs in de leergang rouwverwerking en ethiek.

Dhr. Jan Tom Schneider
SKGV nr.: 207029
email: jantomschneider@home.nl
telefoon: 0620617602
over Jan Tom: werkgebied Den Haag en Wassenaar.
Geestelijke verzorging tijdens laatste levensfase; ondersteunen van de zorgverlener; vertrouwenspersoon

Mvr. Petra de Nooy
SKGV nr.: 410472
email: petradenooy@gmail.com
telefoon: 0623251455
over Petra: werkgebied Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
Veel ervaring in het begeleiden bij vragen rond betekenis en zingeving, in het bijzonder bij drempelervaringen. Individueel alsook in kringen. Ook heb ik ervaring met buurtgericht werken, welzijn en wijken met grote diversiteit.

Mvr. Zehra Unal
SKGV nr.: 410340
email: info@praktijkbabylon.nl
telefoon: 010-2375182 en 0619430998
over Zehra: Zehra werkt binnen de gehele regio.
Als geestelijk verzorger werk ik volgens een holistische en eclectische levensvisie met als uitgangspunt dat ieder mens uniek is. De mens is als één geheel een eenheid van verschillende psychische functie: bewustzijn, waarneming, denken, geheugen, identiteit, levensovertuiging, spiritueel. Ze zijn verbonden met elkaar. Een verstoring in een van deze niveaus heeft daarmee ook gevolgen voor andere niveaus. Daarnaast werk ik vanuit een islamitische mens- en levensvisie en identiteit.

Mevr. Marion Claassens
SKGV nr.: 410201
email: marion@inspiradomc.nl
telefoon: 0616033449
over Marion: Marion werkt in Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer.
Ruim 13 jaar ervaring in begeleiding van zowel gelovige als niet gelovige mensen met: levensvragen, zingevingsvragen, rouw en/of verlies, eenzaamheid en bij stervensbegeleiding. Ook deelname aan/leiden van moreel beraad, begeleiden van vrijwilligers, en het organiseren en leiden van een uitvaartdienst.

Vanuit Saffier werken de volgende geestelijk verzorgers die u kunt benaderen:

Dhr. Dirk Gudde
SKGV-nr: 410465
email: d.gudde@saffiergroep.nl of servicebureau@saffiergroep.nl
telefoon: 06-57346395 of 0800-7233437
over Dirk: werkgebied Den Haag
Beschikbaar voor begeleiding, gesprekken over zingeving, steun en een luisterend oor in de thuissituatie. Thema’s zijn bijvoorbeeld: leven met verlies, omgaan met lichamelijke en verstandelijke beperking (zoals dementie), geloof en levensbeschouwing, samen zoeken naar kracht en perspectief. Ook beschikbaar voor (afscheidsrituelen) en uitvaarten.

Mevr. Barbara Heckel
SKGV-nr: 410047
email: b.heckel@saffiergroep.nl of servicebureau@saffiergroep.nl
telefoon: 06-10018842 of 0800-7233437
over Barbara: Werkgebied Den Haag.
Sinds ruim acht jaar werk ik als geestelijk verzorger
voor Stichting Saffier. Vanuit deze organisatie bied ik geestelijke verzorging thuis. Ik bied begeleiding bij het verwerken van de gevolgen van ouder worden, lichamelijk ongemak, eenzaamheid, afhankelijkheid. Soms speelt geloof of levensbeschouwing een rol in de gesprekken, soms juist niet. Daarbij ben ik een neutrale, aandachtige gesprekspartner die geen familielid, vriend of kennis is. Sleutelwoorden zijn voor mij aandacht en nabijheid.

Mevr. Yvonne Schoonhoven
SKGV-nr: 410332
email: y.schoonhoven@saffiergroep.nl of servicebureau@saffiergroep.nl
telefoon: 06-12186084 of 0800-7233437
over Yvonne: Werkgebied Den Haag.
Sinds april 2003 werk ik als geestelijk verzorger voor Saffier, voornamelijk op de locatie WoonZorgPark Loosduinen. Ik bied geestelijke verzorging aan zowel de bewoners van deze locatie als ook aan bewoners in de wijk. Ik ben als predikant verbonden aan de Protestantse Kerk Nederland. Ik heb een luisterend oor voor iedereen, ongeacht geloof of levensbeschouwing. Het Nederlands is mijn moedertaal, maar daarnaast spreek ik ook Engels, Turks, Grieks en Italiaans.

Mevr. Annelies van de Steeg
SKGV-nr: 203942
email: a.vandesteeg@saffiergroep.nl of servicebureau@saffiergroep.nl
telefoon: 06-31649959 of 0800-7233437
over Annelies: Werkgebied Den Haag.
Sinds 2010 ben ik met veel plezier geestelijk verzorger bij Saffiergroep. In een persoonlijk gesprek zijn uw eigen vragen het uitgangspunt. U kunt dan denken aan vragen als: Hoe verwerk ik het ouder worden, afhankelijk zijn van zorg en het verlies van zelfstandigheid? Wat is voor mij van blijvende waarde in mijn veranderende leven? Waar houd ik mij aan vast?
Dit soort vragen noemen we ‘levensvragen’, vragen die zoeken naar de betekenis van het eigen leven. Uw geloof of levensovertuiging kunnen hierbij een rol spelen. Wat uw geloof of levensovertuiging ook is, u mag er op rekenen dat ik met aandacht en respect naar u zal luisteren.