Dementie en culturele diversiteit

Stichting Transmurale Zorg zoekt mogelijkheden om dementiezorg beter te laten aansluiten bij de culturele achtergrond van patiënten. Daartoe zetten we in op de volgende initiatieven:

  • Jaarlijks symposium Dementie & Culturele Diversiteit
  • Klantonderzoek met als doel de informatiebehoefte van mensen met een migrantenachtergrond en (beginnende) dementie te achterhalen

Symposium Dementie & Culturele Diversiteit
Zoekt u informatie over hoe we betere zorg kunnen verlenen aan mensen met een migratieachtergrond die (beginnende) dementie hebben? Stichting Transmurale Zorg organiseert jaarlijks het symposium Dementie & Culturele Diversiteit. De verslagen van het symposium Dementie & Culturele Diversiteit van 2017 en 2018 kunt u vinden in de kennisbank. 

Klantonderzoek informatiebehoefte
In 2019 voeren we in samenwerking met innovatieprogramma Memorabel van ZonMw een klantonderzoek uit in de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk en in een deel Laak. Het doel is om de informatiebehoefte van mensen met een migrantenachtergrond en (beginnende) dementie te achterhalen. Hetzelfde willen we weten van hun mantelzorgers zodat zij in de toekomst – in de fases signalering, diagnostiek en ondersteuning na diagnose – informatie en begeleiding op maat ontvangen. Meer informatie over dit initiatief is te vinden in de kennisbank. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Derkje Andrée Wiltens of Mandy Los.