Dementie en culturele diversiteit

Stichting Transmurale Zorg zoekt mogelijkheden om dementiezorg beter te laten aansluiten bij de culturele achtergrond van patiënten. Daartoe zetten we in op de volgende initiatieven:

  • Jaarlijks symposium Dementie & Culturele Diversiteit
  • Project Superdivers Dementievriendelijk Den Haag

Symposium Dementie & Culturele Diversiteit
Zoekt u informatie over hoe we betere zorg kunnen verlenen aan mensen met een migratieachtergrond die (beginnende) dementie hebben? Stichting Transmurale Zorg organiseert jaarlijks het symposium Dementie & Culturele Diversiteit. De verslagen van het symposium Dementie & Culturele Diversiteit van 2017 en 2018 kunt u vinden in de kennisbank. 

Superdivers Dementievriendelijk Den Haag
De wensen en behoeften van ouderen en mantelzorgers met een migratieachtergrond sluit onvoldoende aan op het zorg- en welzijnsaanbod. Met Superdivers Dementievriendelijk Den Haag brengen we deze wensen en behoeften van ouderen en mantelzorgers in kaart en koppelen we deze aan oplossingsrichtingen die samen met ouderen, mantelzorgers en welzijns- en zorgprofessionals worden bedacht en uitgevoerd.

Het project is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Den Haag, Divers Den Haag, Xtra Welzijn en Stichting Transmurale zorg en valt onder het programma Memorabel van ZonMW. Samen met experts op het gebied van dementie, Anne-Mei Thé en Frans Hoogeveen, wordt er duiding gegeven aan de resultaten en sturen bij op basis van hun expertise.

Meer informatie over het project Superdivers Dementievriendelijk Den Haag vindt u hier. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Mandy Los.