PalliArts – App voor hulpverleners

PalliArts is een app voor artsen en andere hulpverleners met landelijke en regionale informatie over palliatieve zorg. De informatie is overal en op elk moment te raadplegen. Daardoor kan een arts of hulpverlener eenvoudiger een advies op maat bieden aan patiënten en naasten.

De app bevat onder meer:

  • Landelijke palliatieve richtlijnen (informatie over ziektes en aandoeningen, zoals vermeld op Pallialine)
  • Landelijke medicatietabellen (omrekentabellen, compatibiliteit)
  • Landelijke checklists
  • Regionale lijsten met organisaties en een (sociale) kaart
  • Regionaal overzicht van vrije bedden in hospices en palliatieve units
  • Regionale consultatieteams voor vragen over complexe zorgsituaties
  • Patiëntenfolders

De gebruiker (huisarts) kan rechtstreeks telefonisch contact opnemen met instanties, belangrijke informatie doorsturen aan de patiënt en favoriete items opslaan voor snelle toegang.

Meer informatie
Wilt u meer weten over PalliArts? Bekijk de kennisbank of neem contact op met Sven Zeilstra.