Propallia

Het consortium Propallia is een samenwerkingverband van zorgpartijen die de belangrijkste knelpunten in de palliatieve zorg in de regio Zuid-Holland Noord willen verminderen en – waar mogelijk – oplossen. Propallia wil bovendien een netwerk zijn dat ook na 2020 – als het Nationaal Programma Palliatieve Zorg afloopt – werkt aan de verbetering van palliatieve zorg.

Deelnemers van Propallia
De volgende partijen werken samen in Propallia:

 • De vier netwerken voor palliatieve zorg in de regio Zuid-Holland Noord (Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken)
 • Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum
 • Integraal Kankercentrum Nederland
 • Haagse Hogeschool
 • ROC Mondriaan
 • Zorgbelang Zuid-Holland

Hoofdactiviteiten van Propallia
Het werk van Propallia sluit aan bij dat van de regionale Netwerken Palliatieve Zorg. We zetten in op de volgende hoofdactiviteiten:

 • We verbeteren de zorg door partijen aan elkaar te koppelen.
 • We verspreiden geleerde lessen onder zorgpartijen.
 • We laten onderzoekers meedenken over praktijkvragen.
 • We integreren de laatste inzichten in het onderwijs van zorgverleners.

In concrete zin levert dat de volgende initiatieven op:

 • We detecteren de belangrijkste knelpunten voor patiënten en naasten en vertalen die naar projecten, ontwikkeltrajecten, interventies, quick wins, onderzoek en onderwijs. Propallia participeert actief in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg van het ministerie van VWS.
 • We verspreiden succesvolle lokale en landelijke aanpakken en werkwijzen in onze regio.
 • We zetten in op samenwerking en kennisdeling. Propallia ontwikkelt een ronde-tafelmethodiek waarbij patiënten en hun naasten, (in)formele zorgverleners, onderzoekers en docenten elkaar gelijkwaardig ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren.
 • Propallia legt waar mogelijk een (financieel) duurzame basis voor succesvolle praktijken en structuren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Propallia? Bekijk de website van het consortium Propallia of neem contact op met Sven Zeilstra.