Toegang tot KDV en ELV

De toegang tot bedden binnen de acute zorg (ELV / KDV / Crisis) is gereguleerd. Omdat de financiering uit verschillende bronnen komt, zijn er afspraken over welke patiënten op welk bed thuishoren.

De indicatie wordt gesteld door huisartsen, transferpunten in het ziekenhuis en specialisten ouderengeneeskunde. Stichting Transmurale Zorg coördineert de werkafspraken tussen deze partijen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van TIP Haaglanden: www.tip-haaglanden.nl
Informatie over vrije bedden in onze regio staat op vindvrijeplaatsen.verzorgdeoverdracht.nl

Neem gerust contact op met projectleider Annechien Siebelt.