E-transfer

POINT (Techxx) staat voor Punt voor Overdracht, Informatie en Naslag Transfers. POINT is een webtoepassing waarbij door alle aangesloten Zorgaanbieders op dezelfde wijze gewerkt, geregistreerd en gecommuniceerd wordt, wanneer een patiënt/cliënt overgeplaatst wordt naar een andere Zorgaanbieder. Het betreft hier alle transfers van Bronovo, HagaZiekenhuis, Medisch Centrum Haaglanden, Sophia Revalidatie en Parnassia Groep naar instellingen voor Verzorging, Verpleging en Thuiszorg. Ongeveer 95% van de VVT instellingen in de regio is aangesloten op POINT. Zij ontvangen ongeveer 11.000 dossiers per jaar uit de ziekenhuizen.
Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Techxx via telefoon 023 5574400 of mail servicedesk@rsohaaglanden.nl

De jaarrapportage Transferpunten Den Haag 2016 is beschikbaar. Deze globale rapportage geeft, bij benadering, inzicht in de workflow en de zorgtypen van de transferketen in Den Haag. Klik hier voor de rapportage.