Edifact en Zorgmail

E.Novation (voor zorginstellingen, apothekers en huisartsen). In de regio Haaglanden wordt door de regionale zorgverleners gebruik gemaakt van ZorgMail voor het elektronisch uitwisselen van berichten. De dienstverlening van RSO Haaglanden heeft voornamelijk betrekking op de verzending van EDIFACT- en ZorgMail berichten door de ziekenhuizen en Parnassia.
Ten behoeve van deze diensten voert RSO het contractmanagement, monitort de SLA, organiseert de regionale gebruikersgroepen en brengt de resultaten daarvan in in het overleg met de leverancier, zodat de dienst zo goed mogelijk aan blijft sluiten bij de vraag van de gebruiker.