eGPO

 eGPO (Elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg) is een zorgconcept waarbij met behulp van een zorgvuldig implementatieproces, een webapplicatie en een APP de samenwerking, communicatie en coördinatie van multidisciplinaire zorg verbeterd wordt. Het concept kan bij uitstek goed toegepast worden in de ouderenzorg, jeugdzorg, wijkzorg en palliatieve zorg.

In eGPO is geen ruimte voor uitgebreide verslaglegging, alles past op een bierviltje en kost weinig tijd. Het eGPO verandert niets aan de huidige verslaglegging, die kan over alle organisaties heen ongewijzigd blijven en daardoor vormt het geen bedreiging voor de kernprocessen van alle betrokkenen. Het eGPO is de digitale uitvoering van het Gestructureerd Patiënten Overleg (GPO), ook wel Kernteamoverleg genoemd, wat leidt tot proactieve samenhangende zorg.​

Zorgscala heeft haar steun uitgesproken om het eGPO (Elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg) als primair communicatiekanaal in te zetten voor de communicatie met de eerstelijns zorgverleners. Op basis van twee voorgaande projecten verwacht het bestuur van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. door de inzet van 1500 eGPO licenties bij medewerkers in de 1e lijn de communicatie te verbeteren en de organisatie efficiënter en meer toekomstbestendig te kunnen inrichten. Veel casemanagers dementie hebben ervaring met het gebruik van het eGPO.

Meer weten van eGPO? Bezoek dan de website (www.egpo.nl) of loop eens binnen in de Zorginnovatiewinkel in Den Haag (Korte Poten 11, pop-up store open tot 14-06-2016). Daar kunt u ook informatie verkrijgen over waarom, hoe en wat met betrekking tot eGPO.

 

Contactpersoon: Caroline Harteveld

 

Presentatie resultaten pilot eGPO d.d. 19 juni jl.

Aanleiding

Wat is eGPO en hoe werkt het?

Resultaten evaluatie pilots in Moerwijk en Scheveningen

Advies aan de regio

 

Deelnemers

Mocht u interesse hebben om eGPO in uw samenwerkingsverband te gaan gebruiken, vernemen wij graag van u via info@transmuralezorg.nl. Wij nemen dan contact met u op.

 

Publieksvoorlichting

Hier vindt u een infographic van de 'was' 'wordt' situatie.

Een informatiedocument eGPO vindt u hier. 

Evaluatie eGPO pilot

Ouderenmodule CZ 2014

Hier vindt u een aantal screenshots van de nieuwe release eGPO die 1 januari 2014 wordt opgeleverd.

 

Overige informatie

Voor meer informatie over eGPO verwijzen wij u ook naar www.egpo.nl.