Zin en betekenis in de ouderenzorg

Zingeving is belangrijk. Als je in de zorg ‘zin’ en betekenis ervaart, heb je er ook meer zin in: je doet het met plezier en voldoening.

Dit is ook van belang voor degene voor wie je zorgt: wat geeft zijn/haar leven eigenlijk zin? Wat doet hij/zij graag en waar put hij/zij kracht uit? En hoe kom je daarachter?

Tijdens workshops ‘Zingeving’ die geestelijk verzorger Tim van Iersel in woonzorgcentra van WZH en op symposia en congressen, zoals het congres Moderne Dementiezorg, aan zorgmedewerkers geeft, maken de deelnemers een zogenaamde ‘Zingevingsdobbelsteen’. “Ik merkte tijdens de workshops Zingeving dat medewerkers graag iets praktisch mee willen nemen. Iets waarmee ze direct aan de slag zouden kunnen,” aldus Van Iersel. “Tijdens de workshop kijken we aan de hand van vijf thema’s eerst naar wat ons in ons eigen leven zin geeft. Als je daarover goed nadenkt, kun je ook zorgen voor de zingeving van de cliënt. ”Daarna maken de deelnemers de WZH-Zingevingsdobbelsteen, waarop dezelfde thema’s staan uitgewerkt, met twee voorbeeldvragen bij ieder thema.
Van Iersel: “De dobbelsteen kan helpen om het gesprek met een cliënt over zingevingsthema’s op een speelse wijze aan te gaan. Maar er staan ook afbeeldingen op, omdat een gesprek voor sommige cliënten niet meer goed mogelijk is. De afbeeldingen op de dobbelsteen roepen dan associaties op. “Daarnaast kan de dobbelsteen in gesprekken met bijvoorbeeld mantelzorgers, of onderling met collega’s, worden gebruikt.” Tot slot met een glimlach: “Ik heb het laatst zelfs met mijn leidinggevende tijdens een functioneringsgesprek gebruikt.”