Post Intensive Care Syndroom en nazorg

Het Post Intensive Care Syndroom is in 2012 omschreven, maar veel te weinig onderkend. Veel patienten komen thuis zonder nazorg of informatie, waardoor het wachten is op problemen. Meer kennis op dit gebied is nodig. De website www.opeenicliggen.nl biedt veel duidelijke informatie, ook over nazorgmogelijkheden, voor professionals, én (ex-)patiënten en naasten. 

Als ex-patiënt en oud-verpleegkundige, in 2007 opgenomen op de IC, weet ik hoeveel voeten het in de aarde heeft om te herstellen van een kritieke ziekte. In mijn geval ging het om een sepsis. In totaal gaat het om zo'n 1500 IC-overlevers die jaarlijks in de regio Den Haag uit het ziekenhuis (thuis)komen, al of niet na een tussentijdse revalidatie, in een revalidatie-centrum. Vaak is men onbekend met de specifieke restklachten na IC en/of wordt het verband met de IC-opname helaas niet gelegd. Langdurige klachten kunnen zijn: spier-en zenuwzwakte, eetproblemen, stress-stoornissen, neurocognitieve klachten en een slechte weerstand.

Een zeer verhelderend artikel over het Post Intensive Care Syndroom vind u op: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/Posticsyndroom-wordt-niet-herkend.htm.

Het is belangrijk dat er, ook in de Haagse regio, meer aandacht komt voor nazorg voor hen die tot de ziekste categorie patiënten behoren. Voor wie geïnteresseerd is in meer informatie over/uitwisseling m.b.t. dit onderwerp, neem even contact op via https://www.sepsis-en-daarna.nl/contact/.