Veel enthousiasme voor transmurale aanpak crisis

Ziekenhuizen, VVT-aanbieders en huisartsen merken dat het in onze regio, net als landelijk, nog niet goed loopt met Eerstelijnsverblijf en crisisopnames in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor er een urgent probleem ontstaat als zij vallen, ziek worden of de mantelzorger uitvalt. De huisartsen hebben grote moeite om een passende plaats te vinden, SEH’s lopen vol en de ziekenhuiszorg stokt omdat mensen niet goed doorstromen naar de vervolgzorg.

Dit probleem vraagt om een transmurale aanpak, met de patiënt zelf als focuspunt: hoe zorgen we zo snel mogelijk voor de beste zorg op de beste plaats? Stichting Transmurale Zorg Den Haag kreeg deze vraag binnen via de bestuurders en de netwerken. Een onderzoek van het probleem leidde tot een breed gedragen analyse van de problematiek en op 6 juli werd een “Crisisdag” georganiseerd.

Op de Crisisdag waren vertegenwoordigers van de drie sectoren (VVT, ziekenhuizen en huisartsen) aanwezig. De dag werd begeleid door Mathijs ten Berg van Lean Six Sigma. In werkgroepen werden de drie hoofdproblemen besproken: verwijzen van huisarts naar VVT, verwijzen van ziekenhuis naar VVT en de onzekerheid in de financiering voor VVT-instellingen. Voor het laatste thema was ook een vertegenwoordiger van CZ aanwezig. Uiteindelijk werden voor alle drie problemen zowel oorzaken als oplossingen benoemd, die door Stichting Transmurale Zorg verder zullen worden uitgewerkt.