RSO & zorgdiensten

In juni 2009 is de Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden BV (RSO Haaglanden) opgericht. Doel is het organiseren van het regionaal elektronische berichtenverkeer in de zorg.

Per zorgdienst wordt een jaarplan opgesteld waarin de doelstellingen wat betreft gebruik en ontwikkeling worden beschreven. Dit plan wordt door RSO met de leverancier kortgesloten.

In het jaarverslag 2015 van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. vindt u ook een verslag van de activiteiten van de RSO Haaglanden in 2015.

Voor Zorg en ICT Platform en Projectcoördinatie verwijzen wij u naar de activiteit Zorg en ICT.

Contactpersoon: 
Caroline Harteveld