Zorgvrager doet mee

Jaarplanning

Projectplan

Op 15 oktober 2012 is het onderzoek 'Zorgvrager doet mee!' gestart. Er zijn al veel afspraken gemaakt tussen ziekenhuis en thuiszorg over de transfer van patiënten, maar het blijft kwetsbaar. Door dit onderzoek willen we te weten komen of patiënten bereid zijn (een deel van) de regisseursrol.

Dit project is afgerond in september 2014.