Transmurale Regionale Informatie Overdracht (TRIO)

Deelprojecten

Inventarisatie eHealth toepassingen in Den Haag 
Door stagiaire iBMG -maart   2017


In regio Haaglanden wordt al langere tijd geëxperimenteerd met eHealth toepassingen. Nieuwsgierige zorgverleners willen weten hoe het werkt en ook de minister Schippers van Volksgezondheid verwacht veel van deze innovaties. Verondersteld wordt dat eHealth toepassingen kunnen leiden tot betere gezondheidsuitkomsten en lagere kosten (Nictiz, 2016). Tegelijkertijd zien we dat de implementatie landelijk nog niet snel verloopt. De Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken heeft een iBMG-student de kans gegeven een onderzoekstage uit te voeren en een overzicht te maken van de eHealth toepassingen in de regio. Deze informatie kan bijdragen aan verdere ontwikkelingen op dit gebied.

De onderzoeksvraag is: ‘Wat zijn de kenmerken van eHealth toepassingen, met betrekking tot communicatie tussen zorgverlener en patiënt, die momenteel in regio Haaglanden gebruikt worden?’.

De resultaten:

Mail voor meer informatie naar info@transmuralezorg.nl.