Dementie

Publieksvoorlichting

Geheugensteunpunt

Op www.geheugensteunpunt.nl (website voor patiënten en naasten) vind je informatie over geheugenproblemen en dementie en de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning in de regio Haaglanden. Hier vind je bijvoorbeeld een overzicht van de ontmoetingscentra dementie en de Alzheimer Cafés.


Folders

Folders zijn op te vragen via info@transmuralezorg.nl

Domotica

(Deze informatie betreft ervaringen die zijn opgedaan in het project 'Langer Thuis met Dementie', 2014)

Overige informatie