Dementie

Projectstructuur

Het Zorgprogramma Dementie regio Haaglanden geeft de uitgangspunten van het netwerk dementie Haaglanden weer. Aan de hand van een jaarplan bepaalt de stuurgroep de activiteiten voor het komende jaar. De samenwerking tussen de netwerkpartners is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst netwerk dementie Haaglanden.

Het Netwerk dementie wordt geleid door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers namens de branche zitting hebben. Daarnaast is er een netwerkoverleg waarin alle organisaties die formeel lid zijn van het netwerk zijn vertegenwoordigd. Het netwerkoverleg is gericht op inhoudelijke verdieping en beleidsvoorbereiding. De netwerkcoordinator draagt zorg voor uitvoering van de jaarplannen en projecten. Voor de uitwerking van verschillende onderwerpen worden werkgroepen ingericht. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

De regionale resultaten van de Evaluatie Netwerken Dementie van Vilans in 2016 zijn hier te vinden.