Dementie

Overige informatie

Regionale afspraken:

Casemanager Dementie
Er is een overzicht met bereikbaarheidsgegevens van casemanagers beschikbaar.

Regionale functiebeschrijving casemanager dementie  

Handboek Casemanagement Dementie regio Haaglanden
Rapport CQ index casemanagement dementie

Stroomschema's
Stroomschema verwijzen van en samenwerking bij kwetsbare ouderen
Stroomschema m.b.t. inzet casemanager bij opname in ziekenhuis, GGZ instelling of beschermde woonvorm
Stroomschema voor diagnostiek bij cliënten met een vermoeden van  dementie

Overdracht Formulieren
Overdrachtformulier casemanager bij opname in het ziekenhuis of een beschermde woonvorm
Overdrachtformulier van casemanager naar huisarts

Ontmoetingscentra Dementie
Kader Ontmoetingscentra Dementie regio Haaglanden
Overzicht van Ontmoetingscentra Dementie 
Overzicht van Alzheimer Cafés 

Informatie voor Huisartsen
Stappenplan: casemanager dementie in het HIS toevoegen

Ergotherapeuten
Gecertificeerde Ergotherapeuten

Dementie in verschillende culturen 
Toolkit Dementie in verschillende culturen
Zebra Welzijn deelt ervaring met organisaties die migrantengroepen willen informeren over de ziekte dementie om zo de onbekendheid met deze ziekte en de schaamte en het taboe erom heen te verminderen. De Toolkit is een leidraad om een soortgelijk project op te zetten binnen de eigen organisatie. Hij is praktisch van opzet, geeft geen vaststaand stramien en kan dus naar gelang de doelgroep, context en organisatie aangepast worden.