Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt

Bijeenkomsten

Themabijeenkomst Gezonde wijken: de bewoner centraal d.d. 26 mei 2016

Samen werken aan gezonde wijken staat ook bij het netwerk Duurzame Zorg en Ondersteuning In de Buurt (DZOIB) op de agenda. Bij gezonde wijken gaat het om verschillende aspecten. Een van de belangrijkste aspecten is de gezonde burger. Gezond wordt daarbij bezien vanuit het brede perspectief: het vermogen om mee te doen, te participeren, eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid of eigen regie te hebben als het om het dealen met een ziekte gaat.

In de lead of niet?
Donderdag 26 mei kwamen ruim 30 professionals bij elkaar om ervaringen te delen en van elkaar te leren als het gaat om “de bewoner in de lead, waarom wel waarom niet”. Aan de hand van interviews met medewerkers vanuit verschillende organisaties (welzijn, de patiëntenvertegenwoordiging en de zorg) werden ervaringen verkend met shared decision making, partnerschap en eigen regie van de bewoners. Shared decision making vraagt zowel van bewoners/cliënten een andere houding vraagt als van de professionals. “Het gaat er om wat iemand zelf kan en wil. En als iemand niet wil of kan, waar komt dat dan door? En hoe kan dit eventueel wel gestimuleerd worden?”, aldus participatiemedewerker Emma Bauling. Dat vraagt soms een lange adem van de professional. Echt met elkaar in gesprek gaan, kijken naar de context en luisteren zijn daarbij belangrijke elementen. “En uiteindelijk dus ook respect hebben voor iemands keuze”, aldus wijkverpleegkundige Hanneke Jonkman. “Want niet iedereen wil actief participeren en de eigen regie nemen als het om beslissingen met betrekking tot de eigen gezondheid of die van de wijk gaat.” Deze stelling sloot feilloos aan bij het persoonlijk geëngageerde betoog van Leyla Koseoglu van Zorgbelang waarmee zij de deelnemers betoverde: ‘”Ik breng mezelf mee”. Zij kwam als hoogopgeleide naar Nederland, en moest haar sporen verdienen op alle ‘fronten’. Eigen regie en verantwoordelijkheid nemen is volgens Leyla geen vanzelfsprekendheid: “In sommige culturen staat een arts nu eenmaal hoger in de hiërarchie en wordt verwacht dat die de regie neemt. In andere culturen nemen families samen de beslissingen. En ja, bij een deel van hen sluit het prima aan om op basis van gelijkwaardigheid een 1-op-1 partnerschap aan te gaan.” Leyla pleitte in haar betoog dan ook sterk voor maatwerk, aansluitend bij de (context van de) cliënt/patiënt.

Stimuleren van Sociaal Eigenaarschap
Vanuit het geloof in de kracht van bewoners stimuleert de gemeente Den Haag sinds kort actief het Sociaal Eigenschap van bewoners. Dit betekent dat de gemeente zoekt naar manieren om bewonersinitiatieven een impuls te geven, zonder hierin bepalend te willen optreden. “Het is vooral op zoek gaan naar collectieven, initiatieven en beweging”, aldus Petra van der Hoeven van de gemeente Den Haag, “en kijken hoe we hier samen verder vorm aan kunnen geven. Als gemeente moet je willen volgen en zorgen dat je geen obstakel bent. Dat is voor ons wel een nieuwe manier van werken”.

Op zoek naar succesverhalen
Dat er een nieuwe manier van werken nodig is om bewoners in de lead “te zetten”, werd door alle aanwezigen wel onderschreven. Over die nieuwe manier van werken, de succesfactoren en succesverhalen praten de aanwezigen graag nog een keer met elkaar door. Om dan ook met elkaar de vraag te beantwoorden: “wat kunnen wij zelf doen om net als de gemeente, deze beweging te stimuleren”.

Presentatie 26 mei 2016

Rapport Versnellen van gedeelde besluitvorming in Nederland 

E-book 'Inspiratie voor zelfmanagement'

 

Themabijeenkomst 'Ouderenmishandeling' 21 maart 2016

Presentatie 'aanpak ouderenmishandeling Haaglanden

Meldcode ouderenmishandeling

Uitvoeringsprotocol aanpak ouderenmishandeling

Sociale kaart ouderenmishandeling

Stappen meldcode huiselijk geweld


 

Verslag bijeenkomst 'vervolgstappen uit het ZonMw-programma Op één lijn. Voortzetting en versterking van de zorg en ondersteuning dicht bij huis' 1 september 2015

 


 

Uitkomsten kennisatelier 16 juni 2014

Invitational Conference 16 juni 2014


 

Symposium Haaglanden Op één lijn d.d. 10 december 2013

Deelnemende partijen

Tijdens het symposium zijn de resultaten uit de afzonderlijke projecten gepresenteerd. Met het bespreken van de gemeenschappelijk ervaren thema’s wordt de stap naar de toekomst gemaakt: duurzame zorg en welzijn dichtbij de burger.

Plenaire presentaties

Strategische blik geïntegreerde zorg door Theo Hooghiemstra, Algemeen secretaris / Directeur Raad van Volksgezondheid

Presentatie Zorg en Ondersteuning in de Buurt door Henk J. Smid, Directeur ZonMw en Annette Pietersen, Programmasecretaris Op één lijn + Zorg en Ondersteuning in de Buurt ZonMw

Presentatie van de projecten

Lekker In Je Vel

Ontwikkelen businesscase ondersteuning wijkgerichte samenwerkingsverbanden, Pilot Cardio Vasculair RisicoManagement in de Wijk (CVRM)

Gezondheidsdialoog

Communicatie en Organisatie Op één lijn (Dementie)

Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel

Samen voor een sterke eerste lijn in Scheveningen

Thematafels

Haagse Context

Sheets Haagse Context Inleiding en Discussie

Participatie van de burger

Thematafel Kosten en Baten, €€€…. 

Sheets Kosten en Baten, €€€

Thematafel Anders werken

Thematafel Regiefunctie in de wijk

Presentatie Thematafel Regiefunctie in de wijk overzicht werktafel

Foto's van de bijeenkomst