Mantelzorg

Bijeenkomsten

Bijeenkomst “De economische waarden van 1 op 1 vrijwilligerswerk en de effecten op cliënt, mantelzorger en formele zorg” 6 oktober 2014

Onderzoeksrapportage Buddy Netwerk, door Ecorys

Presentatie: De economische waarden van 1 op 1 vrijwilligerszorg: een onderzoek naar het aanbod van Buddy Netwerk - Door dhr. A. Hamdi, senior consultant Ecorys

Presentatie: Liefde in het sociale domein: vrijwilligerszorg als inspiratiebron voor welzijn en participatie - Door dhr. E. v.d. Vet, promovendus Universiteit voor Humanistiek

Kort verslag van de bijeenkomst

 

Lunchbijeenkomst 'Hoe vind ik als hulpverlener de juiste vrijwilliger voor een cliënt of mantelzorger?' 27 maart 2014 

Presentatie Joke Veldkamp, PEP Den Haag - Vrijwilligers in de zorg

Presentatie Carla de Boer, Platform Zorgvrijwilligers Den Haag - Platform Zorgvrijwilligers

Presentatie Peter Paulus, Xtra - Actieve buurtbewoners

Verslag interactief gedeelte

Film Buddy Netwerk - Dementie

 

Bijeenkomst 'Zorgvrijwilligers, hoe zet je ze op een verantwoorde manier in?' 12 november 2013 

Presentatie Ilse de Bruijn, Adviseur Sociale Zorg, Movisie

Presentatie Judith Alkema, Projectleider, PEP Den Haag

 

Bijeenkomst respijtzorg 20 juni 2013

Presentatie 'Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV)'

Presentatie 'Parkzorg Nederland; de BeLEEFmethode'

Presentatie 'Parnassia; de Familiecoach 2.0'

Presentatie 'Voor Welzijn; de Burenhulpcentrale'

 

Bijeenkomst respijtzorg 15 april 2013

Presentatie 'Respijtzorg vanuit de huisartsenpraktijk'

Presentatie 'PEP Den Haag'

Presentatie 'Kortdurend verblijf als respijtzorg'

Presentatie 'Werven en binden van multiculturele vrijwilligers'