Palliatieve Zorg Netwerk

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden richt zich op het versterken van de samenwerking en het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg. Kader voor activiteiten en projecten zijn vier kernfuncties, te weten: coördineren, informeren, signaleren en faciliteren. Daarbij staat kennis delen centraal.
Het Netwerk omvat Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer, een regio met ruim 750.000 inwoners.

Het Netwerk is een open samenwerkingsverband van verschillende organisaties en wordt gecoördineerd door een netwerkcoördinator.

De activiteiten van het Netwerk hebben geleid tot:

  • regionale afspraken en richtlijnen;
  • netwerkbijeenkomsten, waaronder palliatieve cafés voor zorgverleners en symposia;
  • scholing palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen
  • website en de publicatie van nieuwsbrieven;
  • degelijke informatievoorziening voor zorgvragers en zorgverleners.

Volledige informatie is te vinden op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden.

Heeft u als zorgverlener vragen over zorg, zorgmogelijkheden en behandeling dan kunt u bij de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden DWO terecht. Het consultatieteam is 24/7 beschikbaar. Telefoon: 088 123 24 50.
Voor verdere informatie raadpleeg de folder.

Patiënten en naasten kunnen met vragen terecht bij het Informatiepunt palliatieve zorg Haaglanden, T. 070 - 7541330.
Voor verdere informatie raadpleeg de folder.

Meer informatie?

Beschrijving van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2017

Contactpersoon

Sven Zeilstra, netwerkcoördinator

“Veel van geleerd, inspirerend en boeiend, hoop hier wat mee te doen in mijn beroep als verpleegkundige!” (Reactie van deelnemer op netwerkbijeenkomst “Sterven op je eigen Manier”)

Palliatieve zorg