Transmurale Patientveiligheid

Veilig oversteken (transmurale patiëntveiligheid)

Bij overdrachten worden fouten gemaakt, dat is bekend. Alle instellingen in Haaglanden hebben wel hun eigen patiëntveiligheidssysteem, maar: hoe veilig kan een zorgvrager oversteken van de ene behandelaar naar de andere of van de ene instelling naar de andere? En: hoe kunnen we als regio een overstap nog veiliger maken? Dat was de vraag achter dit project.

Resultaten

TNO heeft een regionaal onderzoek uitgevoerd naar transmurale patiëntveiligheid en daarna een regionale visie hierop gepresenteerd. De belangrijkste conclusie luidt dat de zorgvrager hier niet in betrokken is, terwijl dat wel wenselijk is. Daarom wordt nu onderzocht in het project Zorgvrager doet mee hoe de zorgvrager zelf aan zijn veiligheid in het zorgproces kan bijdragen wanneer hij een overstap maakt.

Contactpersoon: Rolien de Jong MSc

“De werkelijkheid is dat de patiënt altijd alleen moet oversteken.”