Medicatieveiligheid

Altijd een Actueel MedicatieOverzicht (AMO)

Het doel van dit project (afgerond in 2011) was ervoor te zorgen dat de overdracht van medicatiegegevens in de keten zo veilig mogelijk plaatsvindt door regionale afspraken hierover te maken. Sinds juli 2011 is er een Haagse Richtlijn. Deze bevat basisafspraken die periodiek, op basis van de ervaringen, aangepast worden. Die nieuwe afspraken worden ondersteund door digitaal berichtenverkeer.

De eerste ervaringen zijn erg positief. Aangezien we hier te maken hebben met een heel complexe problematiek die zich in allerlei zorgcontexten voordoet en daardoor actueel is, blijven we zoeken naar mogelijkheden om vervolgprojecten te starten.

Kennis delen gebeurt tijdens bijeenkomsten en via de nieuwsbrief. Ook is er een LinkedIngroep 'medicatieveiligheid' waarin discussie en kennis uitwisseling plaatsvindt.

Update 2017
Inmiddels is de regionale richtlijn toe aan een update. In de loop van 2017 en 2018 worden voor elke afzonderlijke overdrachtssituatie werkafspraken gemaakt voor de betrokken professionals. Hiervoor neemt een kerngroep van apothekers het initiatief. 

Uitgangspunt is de originele richtlijn uit 2011, de landelijke richtlijn medicatieoverdracht en de resultaten van de werkgroep medicatieoverdracht die in 2015 heeft bestaan op initiatief van het toenmalig MCH. De kerngroep van apothekers maakt op basis daarvan een voorstel, dat wordt rondgestuurd naar een expertgroep met daarin vertegenwoordigers van alle zorgorganisaties en disciplines in de regio. Na vaststelling zullen de werkafspraken gepubliceerd worden op deze website en in de App Transmurale Werkafspraken Haaglanden.

Contactpersoon: Rolien de Jong MSclinked in