Transfer met vertrouwen

Het doel van dit project is de overdracht van een patiënt vanuit het ziekenhuis naar de thuiszorg, en het eerste halfjaar daarna, zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uitgangspunt is het vertrouwen in de betrokken professionals die heel goed kunnen inschatten wat iemands zorgbehoefte is in deze periode. Die zorgbehoefte fluctueert nogal in het eerste halfjaar. Na zes maanden is iemands situatie meestal gestabiliseerd en kan de zorgverlener een vastere afspraak over de zorglevering maken.

Dit is een experiment met VWS en stakeholders waarin zorgvragers met een AWBZ thuiszorgbehoefte zorg ontvangen in overleg met de professionals, zonder dat daarvoor een indicatie is aangevraagd. De looptijd van dit experiment bedraagt een jaar. Het streven is de bureaucratie zo veel mogelijk te beperken.

Het experiment wordt vanaf januari 2015 landelijk beleid en daarmee is eind 2014 het project afgerond.

Contactpersoon: Rolien de Jong MSc


"Het vertrouwen in de professionals is het uitgangspunt."