Ouderenzorg

In 2017 heeft Stichting Transmurale Zorg het voortouw genomen in twee projecten met betrekking tot ouderenzorg. Hier leest u meer over deze projecten.

Crisisproblematiek

Als er plotseling meer hulp nodig is voor een kwetsbare oudere, is het goed dat er plaatsen zijn in een verzorgings- of verpleeghuis voor een tijdelijke opname (ELV of crisisbed WLZ). Helaas is in de Haagse regio vraag en aanbod niet goed op elkaar afgestemd. In de zomer van 2017 is daarom een analyse gemaakt van de problemen. De betrokken partijen zijn op 6 juli bij elkaar gekomen om de oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken. Het resultaat daarvan is een factsheet. Momenteel worden projecten opgestart om deze oplossingsrichtingen te realiseren.

Contactpersoon: Heleen van Milligen

2. Samenwerking in de eerste lijn - preventie en advanced care planning

Hoewel de beschikbaarheid van crisisopvang erg belangrijk is, is het voor een kwetsbare oudere nog veel beter als de crisis voorkomen kan worden. Daarom zet Stichting Transmurale Zorg zich samen met ELZHA, lijn 1 en de VVT-organisaties in om de preventie van crises voor kwetsbare ouderen naar een hoger plan te tillen door betere samenwerking en het bespreken van alle opties met de persoon zelf. Zodra de analyse van dit project afgerond is, zal deze hier te vinden zijn. 

Contactpersoon: Willeke Glas