Zorg en ICT

Vanaf 2014 krijgt de verbinding van Zorg met ICT weer een plaats in de activiteiten van de Stichting. De platformfunctie wordt overgenomen van RSO Haaglanden en dit zal mogelijk leiden tot nieuwe projecten die door het elektronisch verbinden van zorgverleners onderling en met patiënten op een andere manier samenhang in de zorg versterken. Tevens biedt dit de mogelijkheid te bezien hoe bepaalde overlegvormen in elkaar geschoven kunnen worden.

Zorg en ICT Platform

  • Organiseren van drie kennisbijeenkomsten over specifieke thema's, bijvoorbeeld patiëntenplatforms, ondersteuning van multidisciplinaire samenwerking, hanteren van standaarden, veilige berichtenuitwisseling en privacy.
  • Gebruikersraad en Stuurgroep Architectuur; in 2014 wordt gekeken of en hoe deze overlegvormen voortgezet of gecombineerd worden met overleggen in de transmurale zorg.
  • Regionale besluitvorming; bijvoorbeeld over aansluiting landelijke infrastructuur, nieuwe projecten, nieuw te ontwikkelen/implementeren zorgdiensten.
  • Deelname aan relevante landelijke overleggen (NICTIZ, VZVZ) en aan overleg met regionale organisaties in de directe omgeving over transregionaal berichtenverkeer.

Zorg en ICT Projectcoördinatie

Op basis van regionale besluitvorming kan er behoefte zijn aan projecten die zich richten op de ontwikkeling of implementatie van zorgdiensten. Projecten kunnen ook voortkomen vanuit het regionale of landelijke beleid. Onderwerpen die vanuit 2014 om voortzetting van projectcoördinatie vragen zijn:

  • Aansluiting LSP ten behoeve van Medicatieoverdracht en Waarnemingsdossier Huisartsen in samenwerking met VZVZ.
  • E-receptverkeer vanuit ziekenhuizen naar openbare apotheken.
  • Elektronische ondersteuning van multidisciplinaire samenwerking en casemanagement (eGPO).
  • Beschikbaarheid van plaatsen in de VVT in POINT.

Hier vindt u het jaarplan 2014 van RSO Haaglanden

Hier vindt u het jaarverslag 2013 van RSO Haaglanden 

Voor informatie over het organiseren van het regionaal elektronisch berichtenverkeer in de zorg verwijzen wij u naar de activiteit RSO Haaglanden.

Contactpersoon

Caroline Harteveld