Chronische Nierschade

Samen zorgen voor de patiënt met chronische nierschade staat centraal in dit project. Verdiepen van kennis en het onder de aandacht blijven brengen van de regionale afspraken over de transmurale zorg aan patiënten met chronische nierschade staan centraal.

Deze activiteit is ontwikkeld door de deelnemers van het FTTO.

Contactpersoon: Rolien de Jong

"Dat de regio gezamenlijk de schouders zet onder dit onderwerp, geeft inspiratie"