Kennis Delen

In de afgelopen jaren blijkt de Stichting het platform te zijn voor de uitwisseling van kennis.  Bijv door zorgverleners die gericht zijn op dezefde doelgroep bij elkaar te brengen en ondersteuning te bieden bij het maken van richtlijnen of afspraken over overdracht,  Elearning programma , bij het slechten van de muren. Daarbij is de insteek niet direct kennis delen, maar problematiek voor een bepaalde doelgroep oplossen. Kennis delen is daarvan dan een onderdeel.

Om kennis delen tussen hulpverleners te bevorderen is in 2012 een project gestart dat voor ogen had dat Transmurale Zorg bete benut zou worden als platform om kennis te delen. Eind 2012 is dat project afgesloten, de activiteiten en resultaten zijn vastgelegd in een rapportage.

Contactpersoon: Patricia Huijbregts