Geriatrische revalidatie

In deze projectgroep zijn afspraken over Geriatrische Revalidatie Zorg in de regio Haaglanden gemaakt over de volgende onderwerpen:
triage, uitstroom uit het ziekenhuis en instroom op de revalidatie afdeling

In overleg met de projectleiders geriatrische revalidatie uit de ziekenhuizen en de VVT sector in de regio Haaglanden zijn er afspraken gemaakt over de implementatie en de knelpunten die de ziekenhuizen en de verpleeghuizen tegenkomen. Deze afspraken zijn besproken in het coördinatieoverleg transferpunten.

Contactpersoon: Heleen van Milligen