Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel

Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. is gevraagd vanaf 2013 het netwerk van wijkverpleegkundige schakels inhoudelijk te ondersteunen, met nadruk op de borging van de kwaliteit van de functie. Dat heeft zij tot 1 januari 2015 gedaan. vanaf dat moment viel de ondersteuning van wijkverpleegkundigen segment 1 onder de zorgverzekeringswet. De resultaten van dit netwerk zijn overgedragen aan de coöperatie Plicare.

 

Contactpersoon: Monique Bergsma