Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg

Sinds 2006 is het Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg (FTTO) bij de Stichting ondergebracht. Dit overleg is bedoeld om beleid te ontwikkelen over transmurale farmaceutische zorg in de regio en de bestaande regionale afspraken te borgen. Het overleg functioneert als stuurgroep voor de activiteiten Transmurale WerkAfspraak (TWA) ontwikkeling en Netwerk Medicatieoverdracht. De TWA’s worden opgesteld volgens de landelijk vastgestelde methode van de Federatie Medisch Coördinerende Centra (FMCC).

Deze activiteiten zijn:

Antistolling

Vitamine D

Dermatologie

Chronische Nierschade

HaagseVaten

Regionale Richtlijn Antistolling

 

Contactpersoon: Rolien de Jong