Dementie

Het netwerk dementie streeft ernaar de samenhang in de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten in de regio Haaglanden te bevorderen. De netwerkpartners werken samen met andere organisaties (zoals gemeenten, zorgverzekeraars en welzijnsorganisaties) aan afstemming en verdere ontwikkeling van de zorg en ondersteuningsmogelijkheden voor mensen in de verschillende fasen van dementie. Alzheimer Nederland neemt deel aan de stuurgroep en vertegenwoordigt het cliëntenperspectief.

Zorgprogramma Dementie regio Haaglanden

Het Zorgprogramma Dementie regio Haaglanden is het basisdocument van het netwerk dat o.a. een overzicht biedt over welke zorg- en ondersteuningsmogelijkheden er zijn voor mensen met dementie en hun naasten in de regio Haaglanden en wie welke hulp kan bieden.

Casemanager dementie

Casemanagers dementie zijn de vaste begeleiders van een cliënt en de mantelzorger vanaf de diagnose dementie. Sinds januari 2012 zijn ze ook inzetbaar bij mensen met een ‘niet pluis’ gevoel (casemanagement in de signaleringsfase).
Een folder over casemanagers dementie en waar deze kan worden aangevraagd in de regio Haaglanden is hier te vinden. Deze folder kan ook worden opgevraagd via secretariaat@transmuralezorg.nl.

Bereikbaarheidsgegevens Casemanagers

Er is een overzicht met bereikbaarheidsgegevens van casemanagers beschikbaar.

Ontmoetingscentra

Een ontmoetingscentrum is een specifiek aanbod voor mensen met (een beginnende) dementie en hun mantelzorgers. De persoon met dementie wordt geleerd om te gaan met het ziektebeeld en vooral te kijken naar wat nog wel mogelijk is. De mantelzorger kan deelnemen aan lotgenotencontacten en gespreksgroepen.
Sinds 2013 is in elk stadsdeel en in een aantal randgemeenten een ontmoetingscentrum geopend. Een overzicht van de locaties vindt u op de website www.haagseouderen.nl/ontmoeten

Beweegprogramma’s

Verschillende instellingen bieden beweegprogramma’s aan voor thuiswonende mensen met dementie. Ook kunnen zij onder begeleiding van studenten met stichting Zwementie wekelijks zwemmen in zwembad Overbosch. 

Kopzorggroepen

In de kopzorggroepen wordt mensen geleerd om te gaan met de ziekte en de achteruitgang. 

Begeleiding door een buddy

Een buddy is een vaste vrijwilliger die een dagdeel met de persoon met dementie optrekt waardoor de mantelzorger tijd voor zichzelf heeft. U kunt een buddy aanvragen.

Instellingen organiseren eettafelprojecten waarbij een groep mensen samen boodschappen doet, kookt en eet.

 

Contactpersoon: Roshnie Kolste