Landelijk Schakel Punt (LSP)

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of een apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.
Hiervoor dient de patiënt toestemming te hebben gegeven (het zogenaamde opt-in). Deze toestemming wordt gevraagd door huisarts of apotheek. Als deze toestemming is verleend, dan geeft de huisarts en/of apotheek aan het LSP door dat er gegevens over de patiënt beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan actuele medische gegevens opvragen. Dit mag alleen als dit nodig is voor de behandeling.
Op deze manier beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze de juiste zorg geven, ook ’s-avonds  en in het weekend.

Op dit moment kunnen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten) het Waarnemend Dossier Huisartsen met elkaar delen en apothekers en ziekenhuisapothekers het Elektronisch Medicatie Dossier, mits dit nodig is voor de behandeling.

In het bestuur van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o., is consensus over het belang van het gebruik van het LSP in de regio Haaglanden. Om het gebruik van het LSP in de regio te stimuleren en te optimaliseren worden nauwe contacten onderhouden met de apothekers en huisartsen(groepen). 

Contactpersonen voor het programma zijn