Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt

In Den Haag zijn de afgelopen jaren een aantal door ZonMw gefinancierde Op één lijn - en preventieprojecten uitgevoerd. Al deze projecten hebben al gemeenschappelijke noemer het beter organiseren van de zorg in de wijk. De projectleiders willen gezamenlijk de resultaten en ervaringen aan een breed publiek presenteren met het oog op de toekomst van de organisatie van zorg en welzijn. Hiervoor is het symposium Haaglanden Op één lijn georganiseerd op 10 december 2013. Klik hier voor het symposium.

Meer informatie over het landelijke ZonMw programma Zorg en Ondersteuning in de Buurt vindt u hier.