Wondzorg

Het doel van dit netwerk is om de wondzorg die in een groot aantal instellingen door verschillende disciplines verleend wordt, op regionaal niveau af te stemmen. Een patiënt dient heldere en eenduidige zorg en informatie over wondzorg te krijgen, ongeacht de plaats waar hij die zorg ontvangt.

Daarnaast streeft het netwerk ernaar kennis uit te wisselen en de deskundigheid over wondzorg te vergroten.

De richtlijn algemene wondzorg vormt de basis van de wondzorgbehandeling in de regio. Daarnaast zijn voor specifieke wonden aanvullende richtlijnen ontwikkeld:
- acute wonden
- decubitus
- diabetische voet
- oncologische ulcera
- skin tears
- ulcus cruris.

De richtlijnen zijn (offline) beschikbaar in de app Transmurale Werkafspraken Den Haag e.o. ( De App ‘Transmurale Werkafspraken Den Haag e.o.’ is te verkrijgen via de App Store en Google Play.)
Voor sommige richtlijnen zijn nog samenvattingskaartjes beschikbaar die hulpverleners tijdens de zorg bij zich kunnen dragen. Ook zijn patiënten informatiefolders van de drie verschillende wondtypes gemaakt.
Het netwerk organiseert elk jaar een symposium over wondzorg.

 

Contactpersoon: Rolien de Jong

"Ik probeer elk jaar naar het jaarlijkse symposium te gaan, want daarna ben ik weer helemaal op de hoogte." (wondzorgverpleegkundige)